زمان حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۶ تا ۲۰ اسفندماه تمدید

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

آگهی مزایده عمومی دانشگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی واحد زاهدان/تصویرحکم

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دکترمیر عنوان کرد؛

کیفیت‌بخشی به فعالیت‌ها اولویت مهم مدارس سمای سیستان و بلوچستان

با صدور بخشنامه‌ای

جزئیات نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد